@article{Góralczyk:2011,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Wykorzystanie nowoczesnych metod komunikowania się przedsiębiorstwa z konsumentami podstawą budowania trwałych relacji",
  journal = "Przegląd Mleczarski",
  number  = "nr 12",
  pages   = "44--47",
  year    = "2011",
}