@article{Adaszyńska:2011,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Rozwój systemu komputerowego. Wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla informatyzacji",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 9/ 1",
  pages   = "20--21",
  year    = "2011",
}