@article{Jastrzębska:2011,
  author  = "E. Jastrzębska",
  title   = "Działania twórcze w dydaktyce języka francuskiego jako obcego w perspektywie współczesnych podręczników",
  journal = "Chowanna",
  number  = "Tom 1 (36)",
  pages   = "133--150",
  year    = "2011",
}