@article{Jazownik:2011,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title   = "Jak wyrazić wojenną traumę? O wierszach poetów lubuskich?",
  journal = "Pro Libris",
  number  = "nr 1-2",
  pages   = "76--81",
  year    = "2011",
}