@article{Jazownik:2011,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title   = "Religijny, społeczny i patriotyczny wymiar polskiej liryki bożonarodzeniowej",
  journal = "Nad Odrą",
  number  = "Nr 11--12",
  pages   = "76--77",
  year    = "2011",
}