@article{Feldshtein:2011,
  author  = "E. Feldshtein and H. Pacha-Gołębiowska",
  title   = "Warstwa wierzchnia żeliwa GJL2300 odpornego na ścieranie po toczeniu płytkami wieloostrzowymi z różnych materiałów narzędziowych",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 31",
  number  = "nr 2",
  pages   = "9--17",
  year    = "2011",
}