@article{Waszczyszyn:2010,
  author  = "Z. Waszczyszyn and E. Pabisek and J. Kaliszuk",
  title   = "Hybrid computational systems in structural mechanics",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Mechanika",
  volume  = "R. 107",
  number  = "z. 4 (20)",
  pages   = "135--146",
  year    = "2010",
  note    = "Zeszyt specjalny poświęcony pamięci Profesora Michała Życzkowskiego",
}