@article{Gorzelana:2011,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = "Czy "niewierny Tomasz" jest wyrażeniem recesywnym?",
  journal = "Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego",
  number  = "4",
  pages   = "305--309",
  year    = "2011",
}