@article{Kowalski:2011,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "W kierunku myślenia o wartości zdrowia i ciała (wokół starożytnej wizji Platona - szkic edukacyjny)",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "Nr 9",
  pages   = "23--25",
  year    = "2011",
}