@article{Baron-Polańczyk:2011,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Otwarte zasoby narzędziem wspierającym kreatywność edukacyjnych działań",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "31--43",
  year    = "2011",
}