@article{Rybakowski:2011,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Deskrypcja określeń w teorii i praktyce kultury i bezpieczeństwa pracy",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "189--198",
  year    = "2011",
}