@article{Baron-Polańczyk:2011,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "ICT w neoliberalnym środowisku kształcenia",
  journal = "Edukacja Ustawiczna Dorosłych",
  number  = "nr 3",
  pages   = "34--43",
  year    = "2011",
}