@article{Asienkiewicz:2011,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title   = "Obraz "Układu Warszawskiego w prasie PRL w latach 80. XX wieku"",
  journal = "Studia Geopolitica : Rocznik Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego",
  volume  = "2010/2011",
  number  = "1",
  pages   = "148--154",
  year    = "2011",
}