@article{Adaszyńska:2011,
  author  = "E. Adaszyńska and M. Kuncewicz",
  title   = "Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych",
  journal = "Bibliotekarz Lubuski",
  number  = "nr 2",
  pages   = "6--10",
  year    = "2011",
}