@article{Ziembicki:2012,
  author  = "P. Ziembicki and G. Misztal",
  title   = "Analiza i klasyfikacja cech konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych oraz energetycznych budynków w Polsce",
  journal = "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja",
  volume  = "T. 43",
  number  = "nr 3",
  pages   = "101--105",
  year    = "2012",
}