@article{Kaczor:2011,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Smak Słowa, czyli o słownictwie w funkcji medytacyjnej",
  journal = "Język - Szkoła - Religia",
  volume  = "t. 6",
  pages   = "163--172",
  year    = "2011",
}