@article{Dudek:2012,
  author  = "J. Dudek",
  title   = "Marii Ossowskiej "Przysposobienie wzoru obywatela do studenta"",
  journal = "Edukacja Filozoficzna",
  volume  = "Vol. 53",
  pages   = "113--131",
  year    = "2012",
}