@article{Ważna:2012,
  author  = "A. Ważna and J. Cichocki and Z. Mierczak and T. Zwijacz-Kozica and M. Owca",
  title   = "Występowanie i rozmieszczenie orzesznicy Muscardinus avellanarius w polskiej części Tatr i na Podtatrzu",
  journal = "Chrońmy Przyrodę Ojczystą",
  volume  = "R. 68",
  number  = "z. 2",
  pages   = "91--99",
  year    = "2012",
}