@article{Stankiewicz:2012,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Pasja pracowników i możliwości jej wyzwalania w organizacji",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 16",
  number  = "no 1",
  pages   = "521--531 [CD-ROM]",
  year    = "2012",
}