@article{Misztal:2012,
  author  = "G. Misztal and P. Ziembicki",
  title   = "Wentylacja grawitacyjna - zalety, wady oraz przyczyny słabego funkcjonowania",
  journal = "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja",
  volume  = "T. 43",
  number  = "nr 6",
  pages   = "249--252",
  year    = "2012",
}