@article{Powroźnik:2012,
  author  = "P. Powroźnik",
  title   = "Wpływ parametrów funkcji celu na dobór nastaw okresów w elastycznym modelu szeregowania zadań",
  journal = "Studia Informatica",
  volume  = "Vol. 33",
  number  = "no 3A",
  pages   = "101--110",
  year    = "2012",
}