@article{Farnicka:2012,
  author  = "M. Farnicka and M. Kowalski",
  title   = "Kryzys a działania edukacyjne (refleksje i postulaty)",
  journal = "Społeczeństwo i Rodzina",
  number  = "nr 30",
  pages   = "24--38",
  year    = "2012",
}