@article{Hołówko:2012,
  author  = "T. Hołówko and K. Białas-Heltowski",
  title   = "Projekt wózka inwalidzkiego z możliwością ruchu w pionie",
  journal = "Inżynieria Biomedyczna",
  volume  = "Vol. 18",
  number  = "no 2",
  pages   = "147--150",
  year    = "2012",
}