@article{Gratkowski:2012,
  author  = "T. Gratkowski",
  title   = "Platforma do zarządzania zadaniami wielokrotnego użycia",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 58",
  number  = "nr 6",
  pages   = "530--531",
  year    = "2012",
}