@article{Stankiewicz:2012,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Wyzwalanie zaangażowania pracowników poprzez rywalizację czy współpracę?",
  journal = "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego : Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji",
  number  = "Wyd. spec.",
  pages   = "99--110",
  year    = "2012",
}