@article{Narkiewicz-Niedbalec:2012,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Co naprawdę wiedzą socjologowie o młodych Polakach - co politycy mają im do zaoferowania?",
  journal = "Kultura i Edukacja",
  number  = "nr 3",
  pages   = "272--285",
  year    = "2012",
}