@article{Adaszyńska:2012,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Modernizacja biblioteki : wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla planów rozwoju informatyzacji Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 8",
  pages   = "28--29",
  year    = "2012",
}