@article{Kwiatkowski:2012,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Dlaczego obawiamy się merytokracji kadrowej? Spojrzenie socjologa",
  journal = "Przegląd Służby Cywilnej",
  number  = "nr 4-5",
  pages   = "26--28",
  year    = "2012",
  note    = "http://dsc.kprm.gov.pl/przeglad",
}