@article{Cichocki:2012,
  author  = "J. Cichocki and P. D±bkowski and D. Łupicki and M. Maciantowicz and J. M±kol and A. Szlauer-Łukaszewska and A. Zawal",
  title   = "Pijawka lekarska Hirudo medicinalis (Annelia: Hirudinea) w zachodniej Polsce",
  journal = "Chrońmy Przyrodę Ojczyst±",
  volume  = "R. 68",
  number  = "z. 5",
  pages   = "383--387",
  year    = "2012",
}