@article{Wodyński:1991,
  author  = "R. Wodyński and A. Wysokowski",
  title   = "Nowa bitumiczna dylatacja mostowa typu "TARCO"",
  journal = "Drogownictwo",
  number  = "nr 3",
  pages   = "38--40",
  year    = "1991",
}