@article{Łęgosz:1992,
  author  = "A. Łęgosz and A. Wysokowski",
  title   = "Informacja o centralnej ewidencji dużych obiektów mostowych "Cedom"",
  journal = "Drogownictwo",
  number  = "nr 11",
  pages   = "241--247",
  year    = "1992",
}