@article{Wysokowski:1994,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Model obciążeń mostów drogowych do analiz ich nośności zmęczeniowej",
  journal = "Drogownictwo",
  number  = "nr 12",
  pages   = "282--289",
  year    = "1994",
}