@article{Wysokowski:1995,
  author  = "A. Wysokowski and A. Łęgosz and J. Oszytko",
  title   = "Doświadczenia z pierwszego etapu wdrożeń systemu gospodarki mostowej",
  journal = "Drogownictwo",
  number  = "nr 3",
  pages   = "59--65",
  year    = "1995",
}