@article{Wysokowski:1996,
  author  = "A. Wysokowski and A. Łęgosz and A. Hutnik",
  title   = "System gospodarki mostowej : komputerowe wspomaganie zarządzania mostami w drogownictwie (stan obecny)",
  journal = "Drogownictwo",
  number  = "nr 11",
  pages   = "334--342",
  year    = "1996",
}