@article{Jazownik:1984,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = "W sprawie kilku pojęć",
  journal = "Książka Szkolna : opracowanie i edytorstwo",
  pages   = "35--52",
  year    = "1984",
}