@article{Kowalski:2012,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Nobilitowanie ideologii społecznych przy pomocy nauki (ideologizowanie nauki) - analizy i refleksje",
  journal = "Rocznik Lubuski : Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki",
  volume  = "Tom 38, cz. 2",
  pages   = "191--199",
  year    = "2012",
}