@article{Narkiewicz-Niedbalec:2012,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec and E. Mianowska",
  title   = "Skuteczność nauczania metodologii badań społecznych studentów pedagogiki - analizy panelowe",
  journal = "Rocznik Lubuski : Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki",
  volume  = "Tom 38, cz. 2",
  pages   = "247--263",
  year    = "2012",
}