@article{Narkiewicz-Niedbalec:2012,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec and E. Mianowska",
  title   = "Jubileusz 40-lecia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (WPSINOZ) Uniwersytetu Zielonogórskiego - 22-23 września 2011 r. - relacja z jego przebiegu",
  journal = "Rocznik Lubuski : Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki",
  volume  = "Tom 38, cz. 2",
  pages   = "307--325",
  year    = "2012",
}