@article{Idzikowski:2012,
  author  = "B. Idzikowski and M. Kowalski",
  title   = "Wstęp",
  journal = "Rocznik Lubuski : Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki",
  volume  = "Tom 38, cz. 2",
  pages   = "9--11",
  year    = "2012",
}