@article{Kołodziejczyk:2012,
  author  = "U. Kołodziejczyk and M. Czarna",
  title   = "O skuteczności środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg",
  journal = "Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe",
  number  = "nr 12",
  pages   = "44--48",
  year    = "2012",
}