@article{Misztal:2013,
  author  = "G. Misztal",
  title   = "Budynki hybrydowe elementami sieci typu Smart grid",
  journal = "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja",
  volume  = "T. 44",
  number  = "nr 1",
  pages   = "32--36",
  year    = "2013",
}