@article{Adaszyńska:2013,
  author  = "E. Adaszyńska and B. Mirkiewicz",
  title   = "Uniwersytet Zielonogórski ma nowoczesną bibliotekę akademicką",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 2",
  pages   = "11--12",
  year    = "2013",
}