@article{Gorzelana:2013,
  author  = "J. Gorzelana",
  title   = ""Kolędowe zdybanie w Piławie Dolnej"",
  journal = "Polonus",
  number  = "nr 1",
  pages   = "4--8",
  year    = "2013",
}