@article{Wi¶niewski:2013,
  author  = "J. Wi¶niewski and P. Mróz",
  title   = "Makromodele i liniowy szerokopasmowy schemat zastępczy wzmacniacza operacyjnego",
  journal = "Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania",
  number  = "nr 1",
  pages   = "78--81",
  year    = "2013",
}