@article{Mierczak:2013,
  author  = "Z. Mierczak and J. Cichocki and D. Łupicki and K. Piksa and A. Ważna",
  title   = "Stwierdzenia nocka orzęsionego Myotis emarginatus i mroczka późnego Eptesicus serotinus w okresie letnim i jesiennym w Tatrach",
  journal = "Chrońmy Przyrodę Ojczystą",
  volume  = "R. 69",
  number  = "z. 1",
  pages   = "55--60",
  year    = "2013",
}