@article{Kowalska:2012,
  author  = "E. Kowalska",
  title   = "O procesie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz relacjach między uczelnią wyższą a jej otoczeniem - słów kilka",
  journal = "Społeczeństwo i Rodzina",
  number  = "nr 33",
  pages   = "69--80",
  year    = "2012",
}