@article{Kaczor:2012,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Sensualność języka w religijnej komunikacji internetowej",
  journal = "Język - Szkoła - Religia",
  number  = "nr 1",
  pages   = "49--63",
  year    = "2012",
}