@article{Kruk:2010,
  author  = "M. Kruk",
  title   = "Wykorzystanie internetu w rozwijaniu autonomii ucznia - wyniki badania ankietowego",
  journal = "Neofilolog : Badania glottodydaktyczne w praktyce",
  number  = "nr 35",
  pages   = "221--232",
  year    = "2010",
}