@article{Konstańczak:2012,
  author  = "S. Konstańczak",
  title   = ""Swój" czy "obcy"? O mechanizmie dehumanizacji",
  journal = "Archeus : Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej",
  pages   = "203--212",
  year    = "2012",
}