@article{Bulaczek:2012,
  author  = "A. Bulaczek",
  title   = "Antropologia filozoficzna Antoniego Kępińskiego. ¬ródła i inspiracje",
  journal = "Archeus : Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej",
  number  = "nr 13",
  pages   = "155--171",
  year    = "2012",
}